Съдебни заседатели

25 Ноември 2022г.

Обявление за откриване на процедура за попълване на списъците за съдебни заседатели към Районен съд-Пловдив – 16 /шестнадесет/ кандидатури, за мандат 2023-2027г. :


06 Октомври 2022г.

Решение на Общински съвет „Родопи“ относно: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Пловдив за мандат 2023-2027г.:


20 Септември 2022г.

Протокол от заседание на Временна комисия към Общински съвет „Родопи“ относно: Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пловдив за мандат 2023-2027г.на основание чл.68, ал.1 от ЗСВ:

Доклад на Временната комисия към Общински съвет „Родопи“ на основание чл.68, ал.3 от ЗСВ:


01 Септември 2022г.

Протокол от заседание на Временна комисия към Общински съвет „Родопи“ относно: Извършване проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели на основание чл.68, ал.1, изр.2 от ЗСВ; Решение за допуснатите за изслушване кандидати; Определяне на дата за изслушването :

Допуснати кандидати за съдебни заседатели:

Изслушването на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пловдив за мандат 2023-2027г. ще се проведе на 20.09.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община „Родопи“, на адрес: гр. Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ № 1А – в заседателната зала на Общински съвет „Родопи“.


07 Юли 2022г.

Обявление за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Пловдив – 20 /двадесет/ кандидатури, за мандат 2023-2027г. :