Зам. Председатели на Общински съвет Родопи

  • Илина Вутова
  • Валентина Хаджиева
  • Гюлджан Дурмушали