Председател на Общински съвет Родопи

Име: Владимир Маринов Маринов

Дата на раждане:

Образование: висше

За контакти:

  • Телефон: +359 32 604 126