Председател на Общински съвет Родопи

Георги Иванов Цанков

Име: Георги Иванов Цанков

Дата на раждане: 23.03.1974 г.

Образование: висше

За контакти:

  • Телефон: +359 32 604 126