Публичен регистър на предложенията за произвеждане на местен референдум

Публичен регистър по чл.27 (5) от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Дата на въвеждане и актуалностРегистрация индекс датаИнициатива за провежданеОсновни въпросиНомер на решениеНасрочен за дата
123.09.2022г.
активен
94П-67-2#6 21.09.2022г.Инициативен комитет:
1. Павел Ангелов Гимишев
2. Снежана Христова Стефанова
3. Спас Тодоров Тодоров
4. Иван Георгиев Евстатиев
5. Юлия Цветкова Бачева
Искате ли село Белащица, запазвайки статута си на село, да се отдели от Община Родопи и да се присъедини към Община Пловдив?