Бюджет 2020

Вторник, 10 Март 2020г.


Четвъртък, 15 Октомври 2020г.

Одитно становище на годишния финансов отчет на Община Родопи за 2019г.


Отчети