Заместник-кмет на Община Родопи

Борислав Кръстев Инчев

Име: Борислав Кръстев Инчев

Дата на раждане: 02.06.1979 г.

Образование: висше

Квалификация: магистър

Специалност: Държавни и общински финанси

За контакти:

Поради усложнената епидемиологична обстановка приемното време на Зам.кмета на община „Родопи“ ВРЕМЕННО е ПРЕУСТАНОВЕНО.