Заместник-кмет на Община Родопи

Неази Азис Таир - Заместник-кмет на Община Родопи

Име: Неази Азис Таир

Дата на раждане: 13.06.1964 г.

Образование: висше

Квалификация: магистър

Специалност: Стопанско управление

За контакти:

Поради усложнената епидемиологична обстановка приемното време на Зам.кмета на община „Родопи“ ВРЕМЕННО е ПРЕУСТАНОВЕНО.