Заместник-кмет на Община Родопи

Име: Радка Караилиева

Дата на раждане: 04.01.1981г.

Образование: Висше

Квалификация: Магистър

Специалност: Инженер-технолог ; Екология

За контакти: