Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК към 21.05.2019г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК за периода от 21.05.2019г. до 04.06.2019г.: Прочети