ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ УЧАСТВАХА В ПЪРВАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Целевото финансово подпомагане на народните читалища за 2014 г. се провежда в две сесии и има за цел да подкрепя и стимулира дейността и развитието на народните читалища, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции. Допълнителната субсидия е разпределена по три направления:

  • Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства;
  • Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд;
  • Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер.

Единственият одобрен проект от Община Родопи на тази сесия е НЧ „Съзнание – 1914г.” с. Първенец с финансиране по Направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и интериор на сценичните и библиотечни пространства”.

На втората конкурсна сесия, която ще се състои през второто полугодие на 2014 г., ще се разглеждат проектите, които не са подкрепени на първата сесия.