Затвориха обходния път на река Първенецка

Със заповед на кмета Павел Михайлов от от 1 април се затваря временно изградения обход на река Първенецка.

Pо-рано през деня на дежурния телефон постъпи сигнал от кмета на Първенец Ренета Плевнелиева. Тя алармира за покачване на водното ниво и заливане на временния борд, изграден с цел осигуряване на обходна пътна връзка. В резултат обходният път между Първенец и
Брестовица бе затворен заради придошлата река.

За да бъдат предотвратени критични и бедствени ситуации преди предстоящото снеготопене и бъдещите интензивни валежи, бе препоръчано на община Родопи да извърши проверка и да прецени дали е необходимо запазването на временно изградения борд.