Заповеди на ОДЗ – Пловдив

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022г. в землищата на с.Цалапица, с.Оризари, с.Първенец, с.Устина и с.Крумово – община „Родопи“, както и график за провеждане на заседанията.