Заповеди на ОДЗ-Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с.Златитрап, с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2022/2023г. и Приложение №1- опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти.