Заповеди на ОДЗ-Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с.Брестовица, с.Крумово, с.Марково, с.Оризари, с.Първенец, с.Цалапица, с.Устина и с.Златитрап,за стопанската 2023/2024г. и Приложение №1- опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти.