Заповеди на ОДЗ-Пловдив за разпределение на масиви в с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за землищата на с.Крумово, с.Оризари, с.Първенец и с.Устина за стопанската 2021/2022г. и приложения-опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти.