Заповеди и график за комисии за НТП – пасища, мери, ливади в с.Лилково, с.Ситово и с.Извор

Заповеди на Директора на ОДЗ – Пловдив за определяне на комисии по създаване на масиви за ползване на имоти с НПТ- пасища, мери и ливади за землищата на с.Лилково, с.Ситово и с.Извор и график за провеждане на заседанията за календарната 2022г.