Заповеди и график за комисии за масиви за ползване на земеделски земи в с.Крумово, с.Брестовица, с.Марково, с.Цалапица, с.Оризари, с.Първенец, с.Златитрап и с.Устина – 2023/2024г.

Заповеди на Директора на ОДЗ – Пловдив за определяне на комисии сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024г. в землищата на с.Крумово, с.Брестовица, с.Марково, с.Цалапица, с.Оризари, с.Първенец, с.Златитрап и с.Устина и график за провеждане на заседанията :