Заповед за премахване на „Два броя каросерии за ТИР“

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за премахване на преместваем обект „Два броя каросерии за ТИР“ в УПИ „Производствена и обслужваща дейност“ в Стопански двор с.Белащица: