Заповед за прекратяване на договор за наем

Заповед за прекратяване на Договор 519/25.02.2021г. за наем с ЕТ“Шаза-ВА-Виолетка Атанасова“ , въз основа на констатирана смърт на едноличния търговец Веолетка Атанасова :