Заповед на РЗИ-Пловдив за преустановяване на планов прием и планова оперативна дейност в област Пловдив

Заповед на Директора на РЗИ-Пловдив за преустановяване на провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в многопрофилните/специализираните болници за АКТИВНО лечение на територията на област Пловдив, за срок до 30.11.2021г.