Заповед на МЗХГ

Заповед на Министерството на земеделието, храните и горите относно отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари, за не извършване от земеделските стопани на косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти през периода от 05 август 2021г. до 20 август 2021г. включително.