Заповед на Кмета на Община „Родопи“, относно предприемане на мерки във връзка със завишената заболеваемост от ГРИП, ОРЗ, регистрирането на случаи на COVID-19 и решения на Общинския кризисен щаб

Заповед на Кмета на Община „Родопи“, относно предприемане на мерки във връзка със завишената заболеваемост от ГРИП, ОРЗ, регистрирането на случаи на COVID-19 и решения на Общинския кризисен щаб: