Заповед на Кмета на Община „Родопи“ – обл. Пловдив за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община „Родопи“

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ – обл. Пловдив за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община „Родопи“: