Започва пръскане на тревните площи срещу кърлежи от днес

Кампания  по третиране  на зелените площи срещу кръвосмучещи насекоми започва във всички 21 населени места  на територията на община „Родопи”. Обработката на над 500 дка тревни пространства стартира от днес. Пръсканията ще се извършват по предварителен график при подходящи метеорологични условия.

Дезакаризацията стартира след косенето на тревните площи. Препаратът, който ще бъде използван е Бандит 10 ЕВ.

Ще се  третират тревни площи, паркове, алеи, пасища, ниска растителност и други  места с установена инвазия на кърлежи и бълхи. Акцията ще обхване дворовете на училищата и детските градини в селата.

Пръскането започва от селата Браниполе, Брестник, Белащица, Ягодово и Крумово. На 12 май екипите ще работят в Кадиево, Оризари, Цалапица и Златитрап.

Графикът продължава на следващия ден в Марково, Първенец, Извор и Храбрино. На 14 май обработката е в Брестовица, Скобелево и Устина.

Дезакаризацията ще завърши в първия ден на новата седмица, когато графикът предвижда работа във високите села от община „Родопи” – Бойково, Ситово, Лилково и Дедово. 

Препаратът, с който ще се работи е безвреден за хора и животни, но въпреки това е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване. Призовават се собствениците на кошери и домашни животни да вземат мерки.

Ще бъдат поставени обозначителни табели на видни места.

Със заповед на кмета на Община „Родопи” Павел Михайлов са определени длъжностни лица, които ще следят за изпълнението на дейностите и ще присъстват на извършването и приемането на работата за съответните обекти във всяко населено място. Ще бъдат изготвени констативни протоколи, които ще съдържат информация за името на препарата, с който е пръскано и площта, която е била обработена.

Община „Родопи” си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.