Започва подмяната на уличното осветление във всички населени места от община „Родопи“

Започна подмяната на уличното осветление с енергоспестяващи лампи в община „Родопи“. В общината ще бъдат сменени старите лампи с над 6000 нови LED осветителни тела.

Дейностите за повишаване ефективността на осветлението и намаляване на разходите за него ще се извършат по одобрен проект, като селата са разделени на две обособени позиции – „Доставка и монтаж на осветители тип уличен на територията на селата Брестник, Браниполе, Ягодово, Крумово, Марково, Цалапица, Кадиево, Оризари, Златитрап и село Белащица“.

Във втората позиция са Бойково, Първенец, Устина, Дедово, Ситово, Лилково, Брестовица, Извор, Скобелево, Храбрино и село Чурен.

Избрани са и изпълнителите на поръчката.

Подмяната на старите улични лампи с нови LED осветителни тела стартира от Кадиево. По проекта се предвижда да бъдат сменени над 200 осветителни тела в селото.

Изпълнението на проекта е дългосрочна инвестиция и вариант,  чрез реализацията на който ще се подобри качеството на уличното осветление в населените места от община „Родопи“. Ще се намалят годишните разходи за електрическа енергия и емисиите от парникови газове. Енергоспестяването ще е до 60 %“, коментира кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов.

 Целта е да се сведат до минимум пътнотранспортните произшествия и уличната престъпност. Това ще доведе до повишаване на безопасността при движение, което ще създаде спокойна нощна среда за населението на селата и гостите, които посещават община „Родопи“.