Заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето Петя Шей по искане подадено от Елена Данова :