Забрана за паша на селскостопански животни

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за забрана на пашата на селскостопански животни в държавни горски територии на ТП „ДГС-Пловдив“ и ТП „ДЛС-Тракия“