Забрана на пашата в държавни горски територии

Заповед за забрана на пашата на селскостопанскси животни в държавни горски територии на ТП „ДГС-Пловдив“ и ТП „ДЛС-Тракия“: