Светилища

Бойково

  • Значим археологически паметник е Линът – светилище за жертвоприношения.

В света подобно светилище има само още едно – в село Петра „Лозенградско, Турция”. Намира се на около 1350м. надморска височина. Архиологическия музей в град Пловдив има друга версия – че това е винарна от времето на Бог Доинисий, превърната в светилище за жертвоприношения.


Златитрап

  • В Златитрап древните траки имат свое светилище – то е върху голямата обредна могила, на чиито връх е поставен обреден знак.