Временно затваряне ул.“Иван Вазов“ – с.Марково, поради провеждане на мероприятие на 23.07.2022г.

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за временно затваряне за МПС на ул.“Иван Вазов“ в с.Марково, поради провеждане на обществено мероприятие от 18,00ч. до 00,00ч. на 23.07.2022г.