Временно затваряне на ДГ „Пролет“ с.Първенец, поради СМР

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за преустановяване на работата с деца на ДГ „Пролет“ с.Първенец, считано от 15.06.2022г. до 15.07.2022г. поради необходимост от строително-ремонтни дейности в детското заведение.