Влошена епизоотична обстановка

Във връзка с постъпило писмо от Областна администрация – Пловдив , относно  писмо с № РД-36-236/08.11.2023 г. от Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив, което е във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта Инфлуенца по птиците и регистрираните в съседство на област Пловдив огнища на заболяването в областите Пазарджик и Хасково. С писмото се иска съдействие и осигуряване на епидемиологична готовност на регионално ниво. Предоставяме на вниманието на жителите на община „Родопи“ писмо с № РД-36-236/08.11.2023 г.