Във връзка с годишно приключване – работно време на касите на МДТ по кметствата

Във връзка с годишно приключване на 2021г. Община „Родопи“ уведомява, че касите на МДТ по кметствата ще събират местни данъци и такси до 12,00ч на 23.12.2021г. и от 05.01.2022г. с нормално работно време.