Променено работно време

Във връзка с годишно приключване на 2019г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на служба „МДТ – събиране и контрол“ ще работи с граждани със следното работно време: 27.12.2019г.. до 16,00ч., 30.12.2019г., 31.12.2019 г. и 02.01.2020г.не работи с граждани.