Във връзка с годишно приключване 2023г. – работно време с граждани на касата на МДТ

Във връзка с годишно приключване на отчетната 2023г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на отдел „Местни данъци и такси“ ще работи с граждани със следното работно време :

  • 22.12.2023г. – до 14,00ч.
  • 28.12.2023г. – нормално работно време
  • 29.12.2023г. – до 10,00ч.
  • 02.01.2024г. – след 14,30ч.