Във връзка с годишно приключване 2023г.- работно време на касите на МДТ по кметствата

Във връзка с годишно приключване на 2023г. Община „Родопи“ уведомява, че касите на МДТ по кметствата ще събират местни данъци и такси до 12,00ч на 22.12.2023г. и от 03.01.2024г. с нормално работно време.