Във връзка с годишно приключване 2022г. – работно време с граждани на касата на МДТ

Във връзка с годишно приключване на отчетната 2022г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на отдел „Местни данъци и такси“ ще работи с граждани със следното работно време :

  • 23.12.2022г. – до 14,00ч.
  • 29.12.2022г. – нормално работно време
  • 30.12.2022г. – до 10ч.
  • 03.01.2023г. – не работи с граждани
  • От 04.01.2023г. – нормално работно време