Във връзка с годишно приключване 2022г.- работно време на касите на МДТ по кметствата

Във връзка с годишно приключване на 2022г. Община „Родопи“ уведомява, че касите на МДТ по кметствата ще събират местни данъци и такси до 12,00ч на 23.12.2022г. и от 04.01.2023г. с нормално работно време.