Във връзка с годишно приключване 2021г. – работно време с граждани на касата на община „Родопи“

Във връзка с годишно приключване на отчетната 2021г. Община „Родопи“ уведомява, че КАСАТА на общината ще работи с граждани със следното работно време

  • 23.12.2021г. – до 13,00ч.
  • 29.12.2021г. – нормално работно време
  • 30.12.2021г. – до 12ч.
  • 31.12.2021г. – не работи с граждани
  • 04.01.2022г. – след 14,30ч.