Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.