Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.