Три села в Родопската яка с детски площадки

Изграждат детски площадки и зона за отдих в три родопски села

МИГ Перущица –Родопи подписа три договора с община „Родопи”  за изграждане на детски площадки и зона за отдих.

Инфраструктурата на община „Родопи” ще бъде модернизирана с изпълнението на проекта „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Ягодово, Крумово, Брестник, находящи се на територията на Община „Родопи”.

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов и председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Перущица-Родопи” днес подписаха договорите за изграждане на детските площадки в трите населени места. Стойността на заявените за финансиране разходи са в размер на  234 946,34 лева. Проектът е тристранен между Общината, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие”.

Дейностите по изпълнение на проекта предвиждат изграждане на три комбинирани детски площадки за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години, доставка и монтаж на оборудването, озеленяване, облагородяване на терена  и извършване на рекреационни дейности, както и изграждане на вертикална планировка и електро.

„Проектът ще подобри средата на живот в общината и условията за игра на децата. Ще бъде стимулирано желанието сред младите хора и децата да спортуват и да развиват различни видове умения. Ще се осигури възможност на жителите и гостите на „Родопи” за спорт и отдих на открито”, коментира кметът на Общината Павел Михайлов.

Тристранното сътрудничество между Община „Родопи”, сдружение „МИГ- Перущица-Родопи” и ДФ „Земеделие” ще продължи, като се предвижда изграждане на детски площадки в още четири населени места от общината, както и зона за спорт и отдих в село Устина.