Топъл обяд за 200 души ще осигури община „Родопи“ и през лятото

Община „Родопи“ ще предостави хранителна помощ на 200 крайно нуждаещи се и рискови групи от населението и през лятото. Общината, в качеството си на партньорска организация, ще продължи изпълнението по програмата „ Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”.

Проектът се реализира в 15 населени места от общината – Белащица, Браниполе, Брестник, Брестовица, Оризари, Златитрап, Кадиево, Крумово, Марково, Първенец, Устина, Скобелево, Храбрино, Цалапица, Ягодово. Срокът на социалната услуга се удължава  с още 50 дни и ще продължи до 9 септември.

Лицата, желаещи да се възползват от социалната услуга трябва да подадат заявления от 1 до 8 юли включително в кметствата по населени места или в деловодството на общината.

Проектът е в услуга на граждани, които поради бедност, продължителна изолация и в условия на извънредна ситуация са затруднени да осигурят прехраната си.