Търг за продажба на тополова дървесина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 190,66 куб.м. тополова дървесина