Търг за отдаване под наем на помещения – 95.25 кв.м. в с.Ягодово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ площ от 95.25 кв.м. на първи етаж в административна сграда в с.Ягодово за „Кафе – аператив“: