Търг за отдаване под наем на помещения – 53,48 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 53,48 кв.м. на втори етаж в масивна сграда в с.Устина за „Лекарски кабинет“ :