Търг за отдаване под наем на помещения – 37,50 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 37,50 кв.м. на първи етаж в четириетажна масивна сграда в с.Цалапица за „Стоматологичен кабинет“ :