Търг за отдаване под наем на помещения – 20,79 кв.м. в с.Храбрино

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 20,79 кв.м. на втори етаж в административна сграда в с.Храбрино за „Пакетажна и складова дейност“: