Търг за отдаване под наем на помещение – 4.50 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение с площ от 4.50 кв.м. на четвърти етаж и 2.4 кв.м. подпокривно пространство в ОУ „П.Хилендарски“ в с.Цалапица за „Офис и административно помещение“: