Обществено обсъждане на предложение за поемане на нисколихвен дългосрочен общински дълг се проведе в Oбщина „Родопи”

Община „Родопи”  има намерение да изтегли заем от 1,177 милиона лева за изграждане на ново улично осветление във всички населени места. Инвестицията е за извършване на строително-монтажни работи и доставка…