Свободни работни места –  Гл.експерт „Капитално строителство” – 2 бройки

Подбор по документи и интервю за длъжността Главен експерт „Капитално строителство” – 2 щатни бройки, в отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура”  на Дирекция „Устройство на територията” :